URBAN PEDAGOGY AND ART. Αστικό τοπίο και Τέχνη. Παιδαγωγική του Τόπου.

Urban Pedagogy και τέχνη- Αστικό τοπίο.Παιδαγωγική του Τόπου
Δίμηνος κύκλος εκπαίδευσης στο Ροδάκινο

Οκτώβριος -Δεκέμβριος 2022

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο και η παιδαγωγός Κατερίνα Ανωγιαννάκη ανακοινώνουν την έναρξη δίμηνου κύκλου εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Urban Pedagogy and Art- Αστικό τοπίο. «Παιδαγωγική του Τόπου».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις αρχές της παιδαγωγικής με βάση το αστικό τοπίο και τη σύνδεση του παιδιού με τον τόπο, το χώρο και την κοινότητα μέσα στην οποία ζει και δρα.

Η μάθηση έξω από τα αυστηρά πλαίσια της τάξης υποστηρίζεται μέσα από τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες, με εστίαση στη θέση ότι η μάθηση πρέπει να λαμβάνει χώρα μέσα στον πραγματικό κόσμο και ιδιαίτερα στην κοινότητα που κατοικεί το παιδί, προκαλώντας έτσι μια μετακίνηση του τοίχου της τάξης και δίνοντας την δυνατότητα στη μάθηση να κινείται ελεύθερα από το εξωτερικό στο εσωτερικό της τάξης (Smith 2002-Sandy 1997)

Σύμφωνα με τον Dewey η εκπαίδευση θα έπρεπε να έχει ως κύριο μέλημα να ενσωματώνει τη ζωή του σπιτιού και του σχολείου, αντανακλώντας με αυτό τον τρόπο τον βιότοπο του παιδιού. Τα σχολεία, κάτω από αυτό το πρίσμα, χρειάζεται να αποτελούν μια μορφή ενεργούς κοινοτικής ζωής αντί για ένα απόμακρο και απομονωμένο μέρος όπου «μαθαίνουμε το μάθημα» (Dewey, 1983)

Κάτω από αυτή την οπτική το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων με ερέθισμα σημεία και στοιχεία της πόλης, τα οποία αποτελούν είτε προσωπικούς «τόπους» για το παιδί είτε καθημερινούς χώρους συνδιαλλαγής ή απλώς στοιχεία που παρατηρεί κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στην πόλη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2022 και έχει διάρκεια 32 ώρες (βιωματική δράση και μελέτη). Οι συμμετέχοντες μέσα από περιπλάνηση στην πόλη αναζητούν ερεθίσματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων στην τάξη, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με την εμπλοκή των τεχνών, την ανακάλυψη αφηγήσεων και ιστοριών που προκύπτουν από κτίρια, δρόμους και ανθρώπους που ζουν στην πόλη.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν έχουν την δυνατότητα να εφαρμοστούν σε παιδιά από 3-6 ετών με ανάλογη προσαρμογή.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής του «δεν γνωρίζω» (not knowing pedagogy) και της ψυχογεωγραφίας και στοχεύει στην εμπλοκή και σύνδεση των τεχνών με την παρατήρηση και το αστικό τοπίο.

Το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με τις παρακάτω ενότητες:

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, 18:00-22:00


Η γειτονιά/Φωτογραφία και εικαστική αποτύπωση του “χάρτη” της γειτονιάς

Οι συμμετέχοντες περιπλανιούνται σε γειτονιά της Αθήνας και αναζητούν “τόπους” που “τραβούν” το ενδιαφέρον παιδιών προσχολικής ηλικίας. Με τη χρήση κινητών τηλεφώνων αποτυπώνουν τις “στιγμές” της περιήγησης και δημιουργούν ένα χάρτη διαδρομής. Παράδειγμα εφαρμογής και σχεδιασμό της δράσης ώστε να εφαρμοστεί σε τάξεις παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, 18:00-22:00

Το σπίτι/Εσωτερικός χώρος/Αρχιτεκτονικές κατόψεις και μικτές τεχνικές κολάζ και ζωγραφικής

Ο εσωτερικός χώρος και τα αντικείμενα ενός σπιτιού ως σημεία ενδιαφέροντος του παιδιού. Σχέσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και η μεταξύ τους σύνδεση/ Κατόψεις σπιτιών και τεχνικές προσέγγισης του εσωτερικού χώρου με παιδιά 3-6 ετών .Παράδειγμα εφαρμογής και σχεδιασμό της δράσης ώστε να εφαρμοστεί σε τάξεις παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, 18:00-22:00


Τα graffiti της πόλης- Street Art.

Περίπατος στα Εξάρχεια. Αναζητώντας τη σύνδεση του τόπου με το κοινωνικό μήνυμα της εποχής.Επιστροφή σε εσωτερικό χώρο: Πειραματισμοί συμμετεχόντων-Δημιουργία προσωπικού graffiti. Αναζητώντας θεματικές για την τάξη από στοιχεία της πόλης (αφίσες, μνημεία, πολυκατοικίες, πλατείες). Παράδειγμα εφαρμογής και σχεδιασμό της δράσης ώστε να εφαρμοστεί σε τάξεις παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, 18:00-22:00

Φως και σκιά στην πόλη. Αισθητηριακά περιβάλλοντα το αστικό τοπίο.

Αναζητάμε τα φωτεινά και τα σκοτεινά σημεία της πόλης. Δημιουργία Video με τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Αισθητηριακά περιβάλλοντα και δημιουργία χώρων δράσης σε εσωτερικό χώρο. Παιχνίδια με προβολείς σε εσωτερικό χώρο. Παράδειγμα εφαρμογής και σχεδιασμό της δράσης ώστε να εφαρμοστεί σε τάξεις παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, 18:00-22:00


-Trash Art/ Το “άχρηστο” της πόλης ως “χρήσιμο” υλικό στη τάξη. Μεταμορφώσεις του τόπου

Δημιουργώντας περιβάλλοντα δράσης μέσα στο χώρο της τάξης από “άχρηστο” υλικό. Περιήγηση στη γειτονιά και αναζήτηση υλικών προς χρήση. Η σχέση του παιδιού με την ύλη. Μεταμορφώνοντας το χώρο της τάξης/Δημιουργία περιβάλλοντος δράσης. Κατασκευές από τους συμμετέχοντες. Παράδειγμα εφαρμογής και σχεδιασμό της δράσης ώστε να εφαρμοστεί σε τάξεις παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, 18:00-22:00
Συνάντηση των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο. Δημιουργώντας έργα τέχνης στο χώρο με ερέθισμα τις προηγούμενες συναντήσεις. Κατασκευάζοντας τρισδιάστατα περιβάλλοντας δράσης σε εσωτερικό χώρο με ερεθίσματα από το αστικό τοπίο.

Κόστος: Το κόστος για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 250 ευρώ. Προκαταβολή 70 ευρώ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 3 δόσεις (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος) των 60 ευρώ
Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης και αποστέλλεται ηλεκτρονικά υλικό (άρθρα κλπ) για σχετική μελέτη. Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις δράσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, εικαστικούς, εμψυχωτές καλλιτεχνικών εργαστηρίων, συνοδούς ομάδων παιδιών.

Πληροφορίες-εγγραφές: Με αποστολή μειλ στο teamrodakino@gmail.com μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022