ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΗ-προσχολική και σχολική ηλικία

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής και ο εργοθεραπευτής  MEd Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης προκηρύσσουν για τη χρονιά 2021-2022 την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 80 ωρών με θέμα: Διαχείριση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην γενική τάξη (προσχολική και σχολική ηλικία)

Περιεχόμενα Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Διαγνωστικές κατηγορίες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (διαγνωστικά κριτήρια, κλινική εικόνα, θεραπευτικές μέθοδοι)
  • Αυτισμός
  • ΔΕΠ-Υ
  • Κινητικές Βλάβες
  • Νοητική Αδυναμία
  • Σύνδρομα
 • Νομοθετικό Πλαίσιο περί της ενταξιακής πολιτικής και η Έννοια της Συμπερίληψης
 • Εισαγωγή και πρακτική εφαρμογή σε μεθόδους και τεχνικές όπως η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, ο Συμπεριφορισμός, το PECS και το TEACCH
 • Διαχείριση Κρίσεων στη γενική τάξη και η συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης
 • Αναπτυξιακά Ορόσημα (αναπτυξιακοί πίνακες)
 • Εξατομικευμένη Παρέμβαση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Αισθητηριακά Συστήματα (έννοιες όπως Ιδιοδεκτικότητα, Αιθουσαίο, Αυτορύθμιση)
 • Παιχνίδι (αξία, αναπτυξιακά στάδια, παιγνιοθεραπεία) για την κατανόηση γνωστικών, κινητικών, νευρομυοσκελετικών, νοητικών και κοινωνικο-συναισθηματικών σωματικών λειτουργιών
 • Η Ανάπτυξη της γραφής και της ανάγνωσης
 • Η Σχολική Τάξη ως πλαίσιο ανάπτυξης και διαχείρισης
 • Παιχνίδια υποδοχής νέων μαθητών με ΕΕΑ στη γενική αγωγή
 • Επικοινωνία με Γονείς
 • Συνεργασία με τα κέντρα ειδικών θεραπειών
 • Η τέχνη στη θεραπευτική πρακτική

Στόχος Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικές/θεραπευτικές τεχνικές, οι οποίες θα πηγάζουν από παραδείγματα περιστατικών και προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών. 

Στόχος του προγράμματος είναι η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών που θα διδάσκονται και η διαρκής επανατροφοδότηση της ομάδας των συμμετεχόντων/ουσών καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων. 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ενισχύοντας τόσο τη θεωρητική κατάρτιση και τη μελέτη περιστατικών όσο την πρακτική εφαρμογή και τη βιωματική μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικών μεθόδων.

Διάρκεια Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (Νοέμβριος 2021 έως Ιούλιος 2022) θα πραγματοποιηθούν 18 τρίωρες συναντήσεις (δύο ανά μήνα) + 24 ώρες μελέτη

Σημειώσεις και Υλικό

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα δίνεται περαιτέρω υλικό για προσωπική έρευνα και αναστοχασμό.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, φοιτητές και φοιτήτριες παιδαγωγικών ή και παραϊατρικών σχολών αλλά και όσους/ες ασχολούνται με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00-21:00

15 και 29/11/2021

6 και 13/12/2021

17 και 31/01/2022

14 και 28/2/2022

14 και 28/3/2022

4 και 18/4/2022

16 και 30/5/2022

6 και 27/6/2022

4 και 18/7/2022

Κόστος: Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ (εγγραφή 50 ευρώ (μέχρι 30 Οκτωβρίου) και 9 δόσεις των 50 ευρώ (Νοέμβριος-Ιούλιος). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις και υλικό προς επεξεργασία και μελέτη. 

Στο τέλος του προγράμματος δίνεται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ με το σύνολο των ωρών και των θεματικών που παρουσιάστηκαν. 

**** ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΙΕΚ- ΕΠΑΣ- ΑΣΕΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ: Με αποστολή μειλ στο teamrodakino@gmail.com, γράφοντας τον τίτλο του προγράμματος και τα στοιχεία σας (όνομα-επιθετο, ιδιότητα) μέχρι Οκτωβρίου 2021.