ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

Ομάδα Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Παιδαγωγών με βάση το μοντέλο “7 arts in Personal and Professional Development”

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο και η παιδαγωγός Κατερίνα Ανωγιαννάκη ανακοινώνουν την έναρξη ομάδας προσωπικής ανάπτυξης παιδαγωγών  διάρκειας 7 μηνιαίων συναντήσεων. 

Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης βασίζεται στο μοντέλο “7 arts in Personal and Professional Development/7 arts in P.P.D) το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια έρευνας της ίδιας που πραγματοποίηθηκε  επάνω στον επαγγελματικό και προσωπικό ρόλο του εκπαιδευτικού την περίοδο 2019-2020 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών” του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η έρευνα είχε στόχο να αναδείξει τα κοινά σημεία μεταξύ του επαγγελματικού και προσωπικού ρόλου του παιδαγωγού ή εργαζόμενου άλλης ειδικότητας σε τομείς ανθρωπιστικών επαγγελμάτων  και την επιρροή που ασκεί ο ένας ρόλος στον άλλο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης. 

Το μοντέλο αναπτύσσεται σε 7 τετράωρες μηνιαίες συναντήσεις και θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο την περίοδο Οκτώβριος 2021-Απρίλιος 2022 (1 συνάντηση τον μήνα) 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν μέσα από τεχνικές προσωπικής ανάπτυξης με την συμβολή των τεχνών (λογοτεχνία, εικαστικά, δημιουργική γραφή, κινηματογράφο, φωτογραφία) την προσωπικής τους πορεία στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα σημεία/εμπειρίες που έχουν συμβάλει στην κατασκευή του επαγγελματικού τους ρόλου και τις ομοιότητες που αυτός παρουσιάζει με το προσωπικό τους ρόλο με στόχο την περαιτέρω επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη. 

Ποιους αφορά: Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγούς Ειδικής Αγωγής, φοιτητές ανάλογων σχολών. 

Κόστος: Το συνολικό κόστος συμμετοχής για τις 7 τετράωρες μηνιαίες συναντήσεις είναι 350 ευρώ. Εγγραφή: 50 ευρώ (μέχρι 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) και 6 δόσεις των 50 ευρώ (Νοέμβριος-Απρίλιος)

Δυνατότητα συμμετοχής: μέχρι 15 άτομα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: 

Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021: 11:00-15:00

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021: 17:15-21:15 

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021: 17:15-21:15 

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022: 17:15-21:15 

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022: 17:15-21:15 

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022: 17:15-21:15 

Σάββατο 2 Απριλίου 2022: 17:15-21:15 

Δηλώσεις συμμετοχής: Με αποστολή mail στο teamrodakino@gmail.com, γράφοντας όνομα/επιθετο/ειδικότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

*** Υπάρχει η δυνατότητα και για παράλληλη διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας zoom για ενδιαφερόμενους εκτός Αθηνών.