Το Θέατρο ως μέσο Εμψύχωσης σε ομάδες νέων και εφήβων

Το Atelier του Εργαστηρίου Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο ανακοινώνει την έναρξη ετήσιου προγράμματος με θέμα: Το θέατρο ως μέσο εμψύχωσης σε ομάδες Νέων και Εφήβων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι νέοι και οι έφηβοι αποτελούν μία ηλικιακή ομάδα η οποία έχει γίνει πεδίο μελέτης
και έρευνας πολλών επαγγελματιών μέσα στα χρόνια. Η Παιδαγωγική Θεάτρου, από
την άλλη, έχει αναπτυχθεί ως εργαλείο εμψύχωσης και ανάδειξης της ετερότητας του
κάθε προσώπου δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο πρίσμα μεταξύ του εγώ και της
ομάδας. Μέσα από το βιωματικό του χαρακτήρα, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα
διερευνηθούν και θα αναδυθούν οι τρόποι εμψύχωσης ομάδων νέων και εφήβων,
ενδυναμώνοντας τις τεχνικές και τα εργαλεία των συμμετεχόντων/ουσών για τη
διαμόρφωση νέων οπτικών επάνω στη θεματική.


ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Βασικός σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να επαναπροσδιοριστούν και να
αξιοποιηθούν οι διάφορες τεχνικές της παιδαγωγικής θεάτρου ως εργαλεία
εμψύχωσης ομάδων για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Με βασικό εργαλείο τη
συστημική θεωρία αλλά την εμψύχωση ομάδων ως μία διαδικασία δόμησης,
αποδόμησης αλλά και αναδόμησης των αφηγήσεων μας, στο πρόγραμμα αυτό θα
προσεγγιστούν οι εξής οπτικές:


Θεατρικές Οπτικές
Το Θέατρο στην Εκπαίδευση – Εκπαιδευτικό Δράμα
Το Θεατρικό Παιχνίδι ως Μέθοδος, ως Εργαλείο και ως Μέσο Εμψύχωσης
Διερευνητική Δραματοποίηση και η Performance – Επιτέλεση
Θέατρο Καταπιεσμένου – Forum
Ψηφιακό Θέατρο και VideoArt
Site-Specific
Σωματικό Θέατρο και Χορός
Θεατρική Γραφή και το Τραγούδι ως Ερέθισμα
Κοστούμι – Μάσκα
Φως – Σκοτάδι / η Σκιά Ενδιάμεσα
UrbanTheatre Pedagogy
Χώρος Θεατρικής Δράσης – Αντικείμενα και Ύλη
Επικοινωνιακά Συστήματα της Παράστασης

Βασικές Αρχές Εμψύχωσης και Διαχείρισης Ομάδων Εφήβων
Η Εμψύχωση ως Πολιτική Πράξη
Συντονισμός Ομάδας – Οικοσυστημικό Μοντέλο
Ετερότητες και Κοινωνικά Κατασκευάσματα (ταυτότητα, φύλο, θρησκεία κτλ)
Ζητήματα Συμπεριφοράς Εφήβων και Συγκρούσεις
Οικογένεια και Σχολείο
Η Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
Η Έννοια των DarkOccupations (κάπνισμα, αλκοόλ, τατουάζ κτλ)

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικές
τεχνικές έτσι ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να μπορούν :
 Να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές της
θεατρικής πράξης
 Να οργανώνουν και να εμψυχώνουν ομάδες νέων και εφήβων με βασικό εργαλείο
την παιδαγωγική θεάτρου
 Να αξιοποιούν και να προσαρμόζουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα εντός κι εκτός
μίας τάξης σχολείου
 Να οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εφηβικού θεατρικού παιχνιδιού
 Να δομούν τις απαραίτητες συνιστώσες για το ανέβασμα μίας θεατρικής παράστασης
με εφήβους
 Να αναδείξουν και να ενδυναμώσουν τη σημαντικότητα των σχέσεων ανάμεσα σε
συνομήλικους/ες και μη
 Να προσαρμόζονται στις συνθήκες και στο εκάστοτε πλαίσιο που τους ζητείται να
πραγματοποιηθεί η εμψύχωση
 Να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν τις πιθανές συγκρούσεις της ομάδας
 Να διαμορφώνουν συμπεριληπτικές ομάδες θεατρικού παιχνιδιού
 Να δημιουργούν ομάδες εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με
θεραπευτικό/εκπαιδευτικό σκοπό (π.χ. ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Διάρκεια : 100 ώρες (60 ώρες δια ζώσης παρακολούθηση και 40 ώρες ασύγχρονης
εκπαίδευσης)
 ΗΜΕΡΑ: 2 Τετάρτες το μήνα (Οκτώβριος – Ιούλιος)

ΩΡΑ: 18:30-21:30
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Δύο Τετάρτες ανά μήνα, 11+25 Οκτωβρίου,
8+22 Νοεμβρίου, 6+20 Δεκεμβρίου, 10+24 Ιανουαρίου, 7+21 Φεβρουαρίου, 6+20
Μαρτίου, 3+17 Απριλίου, 15+29 Μαϊου, 5+19 Ιουνίου, 3+10 Ιουλίου


Διαθέσιμες Θέσεις : έως 15 άτομα/δια ζώσης παρακολούθηση
Βεβαίωση Παρακολούθησης : Μετά το τέλος του προγράμματος δίνεται βεβαίωση
παρακολούθησης στην οποία αναγράφονται οι ώρες και οι θεματικές που
αναπτύχθηκαν.
Υλικό : Μετά από κάθε συνάντηση, θα δίνεται υλικό σχετικό με τη θεματική
στους/στις συμμετέχοντες/ουσες προς περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση στην
τάξη
Σε ποιους/ες απευθύνεται : Το ετήσιο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους/ες
τους/τις επαγγελματίες που ασχολούνται με νέους/ες και εφήβους όπως
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδαγωγοί,
εμψυχωτές/τριες ομάδων, συντονιστές/τριες εργαστηρίων, ηθοποιοί, ειδικοί
παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, θεραπευτές/τριες, φοιτητές/τριες
σχετικών κλάδων.
ΚΟΣΤΟΣ: Προκαταβολή/κράτηση θέσης 80 ευρώ + 10 δόσεις των 80 ευρώ ανά μήνα
(Οκτώβριος 2023-Ιούλιος 2024)
** Όλο το ετήσιο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί βιωματικά.
Σχεδιασμός-υλοποίηση προγράμματος: Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης,
Εργοθεραπευτής MSc
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα δίνει μόρια για πρόσληψη σε ΙΕΚ και ΣΔΕ για πρόσληψη
ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές.