ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ πραγματοποιεί ΟΜΑΔΙΚΕΣ ή ΑΤΟΜΙΚΕΣ εποπτείες επαγγελματιών ψυχικής υγείας με στόχο την ενίσχυση των ενδιαφερόμενων στο έργο τους. Η εποπτεία βοηθάει τον επαγγελματία να συντονίσει καλύτερα το έργο του, να συζητήσει τις προσωπικές του σκέψεις και ανησυχίες για τα περιστατικά του, μέσα σε ένα εμπιστευτικό κλίμα με τον επόπτη και τα άλλα μέλη της ομάδας.

Μέσα από την διαδικασία της εποπτεία ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας:

-Αναζητά μια διαφορετική οπτική για περιστατικά που νιώθει ότι τον δυσκολεύουν ως προς την διαχείρισή τους

-Αναζητά, μέσα από την επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και τον επόπτη, μια επαναξιολόγηση του ρόλου του

-Επικοινωνεί με άλλους ομότιμους έμπειρους επαγγελματίες με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών επάνω σε περιστατικά

-Αναστοχάζεται επάνω στην μεθοδολογία και την προσέγγιση που υιοθετεί, εμπλουτίζοντας στοιχεία που συνθέτουν τον ρόλο του

Η εποπτεία μπορεί να πραγματοποιηθεί ΑΤΟΜΙΚΑ (δια ζώσης ή διαδικτυακά) μετά από προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπεύθυνο ψυχοθεραπευτή Γιώργο Παραδείση, είτε με την ένταξη του ενδιαφερόμενου στις ολιγομελής ΟΜΑΔΕΣ εποπτείας (4 ατόμων) που δημιουργούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους στο Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ.

Περισσότερες πληροφορίες για την Συμβουλευτική Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας μπορείτε να αναζητήσετε με αποστολή μειλ στο teamrodakino@gmail.com.