ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Στο Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ πραγματοποιούνται ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ παιδαγωγών, αλλά και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ με υπεύθυνη την παιδαγωγό Κατερίνα Ανωγιαννάκη και τον ψυχολόγο-συστημικό ψυχοθεραπευτή Γιώργο Παραδείση

Με τον όρο “εποπτεία ομάδας παιδαγωγών” αναφερόμαστε στη συμβουλευτική στήριξη μιας ομάδας επαγγελματιών παιδαγωγών, η οποία συγκροτείται με στόχο την προσωπική ανάπτυξη του επαγγελματία και την διαχείριση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητά του στο χώρο εργασίας του.

Τα άτομα που απαρτίζουν μια ομάδα εποπτείας παιδαγωγών μπορεί να είναι είτε εργαζόμενοι επαγγελματίες που θα ήθελα να εξελίξουν την παιδαγωγική τους προσέγγιση και να αντιμετωπίσουν την παιδαγωγική επιστήμη με μια άλλη οπτική, είτε φοιτητές παιδαγωγικών επιστημών που επιθυμούν να έρθουν σε μια πιο άμεση επαφή με το επαγγελματικό κομμάτι της επιστήμης τους, μέσα από την συνεύρεσή τους με άλλα άτομα του ίδιο επαγγέλματος.

Οι συμμετέχοντες σε μια ομάδα εποπτείας παιδαγωγών έχουν κοινό στόχο την ανεύρεση λύσεων σε θέματα που αφορούν το ρόλο τους ως επαγγελματία στη διαχείριση των ομάδων των παιδιών μέσα σε μια σχολική τάξη, στις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους συναδέλφους παιδαγωγούς, στην αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την επικοινωνία τους με τις οικογένειες των παιδιών ή ακόμα και στην ανεύρεση λύσεων με στόχο την αλλαγή της παιδαγωγικής τους προσέγγισης.

Οι επαγγελματίες παιδαγωγοί ή οι μέλλοντες επαγγελματίες που συμμετέχουν σε μια ομάδα εποπτείας αποτελούν ένα μόνο μέρος του συστήματος του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουν, ενώ τα άλλα συστήματα είναι για παράδειγμα η ομάδα των παιδιών, των άλλων παιδαγωγών, των γονιών και της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό τα θέματα τα οποία εισάγουν στην ομάδα εποπτείας προς επεξεργασία εξατάζονται σε πλήρη σχέση και αλληλεξάρτηση με τα υπόλοιπα αυτά συστήματα, αναζητώντας τους δίαυλους επικοινωνίας ανάμεσά τους.

Οι εποπτείες παρέχονται κατόπιν αιτήματος και προκαθορισμένου ραντεβού με αποστολή μηνύματος στο teamrodakino@gmail.com

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Έχει διάρκεια 60 λεπτά, πραγματοποιείται 1 φορά κάθε 15 ημέρες ή 1 φορά τον μήνα ανάλογα με τις ανάγκες και το κόστος της ανέρχεται στα 50 ευρώ. Παρέχεται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Έναρξη ομάδων εποπτείας παιδαγωγών πραγματοποιούνται 2 φορές μέσα στο έτος, τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ. Η διάρκεια κάθε συνάντησης είναι 2 ώρες και η συχνότητα των συναντήσεων είναι 2 φορές κάθε μήνα, ανά 15 ημέρες Το κόστος για την συμμετοχή στην ομάδα εποπτείας είναι 50 ευρώ μηνιαίως. Παρέχεται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ/ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΔΟΜΩΝ: Ρωτήστε μας σχετικά με την οργάνωση ομάδων εποπτείας παιδαγωγών που εργάζονται από κοινού σε μια δομή με στόχο την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας των εργαζομένων, την προσέγγιση της παιδαγωγικής φιλοσοφίας της ομάδας, την ενίσχυση στον σχεδιασμό παιδαγωγικών δράσεων κ.α

Οι συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ (Σπ. Δοντά 12-Ακρόπολη) είτε ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Η διάρκεια των συναντήσεων είναι 2 ώρες και η συχνότητα αφορά 1 συνάντηση κάθε μήνα.

Επικοινωνία σχετικά με τις ομάδες εποπτείας παιδαγωγών:

Κατερίνα Ανωγιαννάκη, παιδαγωγός

Τ. 210-9213959

teamrodakino@gmail.com