Συμβουλευτική Eποπτεία Εργοθεραπευτών

Η έννοια της εποπτείας ορίζεται ως μια διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα άτομα συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια δημιουργίας, προώθησης, ανάπτυξης, διατήρησης αλλά και αξιολόγησης ενός επιπέδου απόδοσης μίας επαγγελματικής ταυτότητας.

Στην εργοθεραπευτική πρακτική και σύμφωνα με τη δεοντολογία του επαγγέλματος των εργοθεραπευτών/τριών (Code Of Ethics – AOTA, 2015), το Εργαστήρι Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ προσφέρει ατομικές και ομαδικές (σύνθεση μικρών ομάδων) εποπτικές συναντήσεις.

Με βασικά εργαλεία την εργοθεραπευτική πρακτική, την κριτική σκέψη και την κλινική συλλογιστική κατά τη διάρκεια των εποπτικών συναντήσεων και βάσει των αναγκών του/της εκάστοτε θεραπευτή/τριας, θα προσεγγιστούν ζητήματα όπως:

  • Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης και του μαθαίνω να μαθαίνω 
  • Οργάνωση Θεωρητικών Γνώσεων και Πρακτικών Δεξιοτήτων – Ζητήματα Πολυεπιστημονικότητας – Σύνδεση Θεωρίας και Πράξης
  • Διερεύνηση των Διαδικασιών Αξιολόγησης – Χρήση Εργαλείων Αξιολόγησης
  • Εμβάθυνση στη Διαδικασία Θέσπισης Στόχων και Δημιουργίας Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Πλάνων 
  • Εξερεύνηση Ατομικών Περιπτώσεων (Case Study) καθώς και Αξιοποίηση Κλινικών Εμπειριών με στόχο την Ανάπτυξη της Διαδικασίας Επίλυσης Προβλήματος
  • Ζητήματα Επικοινωνίας με Οικογένεια – Σχολείο – Άλλους/ες Επαγγελματίες 
  • Διασύνδεση με Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, όπως Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδαγωγοί 
  • Διαχείριση Επαγγελματικών και Προσωπικών Ζητημάτων που άπτονται στο ρόλο του/της Επαγγελματία Εργοθεραπευτή/τρια
  • Οργάνωση και Διαχείριση Υλικού και Χρόνου
  • Παροχή Βιβλιογραφικού Υλικού

Το ζήτημα είναι να προσδιορίζουμε και να αναπροσδιορίζουμε τις κλινικές μας εμπειρίες, ενώ συγχρόνως τις εξετάσουμε κριτικά. Με αυτό τον τρόπο κατανοούμε και βελτιώνουμε τόσο τη μελλοντική μας πρακτική όσο και την δια βίου μαθησιακή μας κατάσταση (Finley, 2008).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με αποστολή μειλ στο Teamrodakino@gmail.com

Υπεύθυνος εποπτείας Εργοθεραπευτών: Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Εργοθεραπευτής, MSc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών