ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το τμήμα εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ για θέματα εκπαίδευσης στον τομέα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με επιστημονικά υπεύθυνο τον εργοθεραπευτή MSc Παναγιώτη Μπαρμπαγιάννη, ανακοινώνει για τη χρονιά 2022-2023 τις παρακάτω εκπαιδεύσεις:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022- ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Θέατρο και Εργοθεραπεία– Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 60 ωρών/ Δια ζώσης παρακολούθηση

Σε μία αγορά εργασίας όπου το επάγγελμα της εργοθεραπείας σχετίζεται με ατομικές ή ομαδικές παρεμβάσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με διαγνώσεις που δίνονται μόνο από ιατρούς, με διεπιστημονικές ομάδες που αποτελούνται κατά βάση από παραϊατρικά/ιατρικά επαγγέλματα αλλά και με μία ποικιλία φορέων που στόχο έχουν να εκπαιδεύσουν και να παρέμβουν στα άτομα με αναπηρία (κέντρα ημέρας, συλλόγους γονέων, ψυχοϊατρικά κέντρα, κέντρα ειδικών θεραπειών κοκ), τείνουμε να αναγνωρίζουμε/προσεγγίζουμε την αναπηρία ως ένα ατομικό γνώρισμα όπου το άτομο τίθεται σε μια διαδικασία που στοχεύει στην αλλαγή των προσωπικών δεξιοτήτων και σωματικών λειτουργιών του.

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο συγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα, στόχος είναι να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της εργοθεραπευτικής πρακτικής μέσα τόσο από το πρίσμα της παιδαγωγικής θεάτρου όσο και της οικοσυστημικής προσέγγισης. Πώς παρεμβαίνω; Που; Σε σχέση με τι; Πώς εμπλέκεται ο/η κηδεμόνας;

Με βασικό εργαλείο τη συστημική θεωρία αλλά και τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού, στο πρόγραμμα αυτό θα προσεγγιστούν:

 • Παιδαγωγική Θεάτρου (Theater Education) και Δράμα στην Εκπαίδευση (Drama in Education) – Θεωρία και Πράξη
 • Η Μέθοδος του Θεατρικού Παιχνιδιού ως εργαλείο της εργοθεραπευτικής πράξης  
 • Η Συστημική Σκέψη και η Εφαρμογή της στην κλινική συλλογιστική ενός/μίας Εργοθεραπευτή
 • Οικολογία του Νου στη Θεραπευτική Διαδικασία
 • Η Αρτιμέλεια και η Αναπηρία ως Κοινωνικά Κατασκεύασματα
 • Η Εφαρμογή της Μεθόδου του Θεατρικού Παιχνιδιού σε σχέση με:
  • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • ΔΕΠ-Υ
  • Κινητικές Βλάβες
  • Νοητική Αδυναμία
  • Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθησιακά Κενά
  • Άλλες Αναπηρίες
 • Η Διαδικασία της Εμψύχωσης Ομάδας μέσα από το πρίσμα της Θεατρικής Πράξης
 • Ο/Η Εργοθεραπευτής/τρια ως παράλληλη στήριξη

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικές/θεραπευτικές τεχνικές έτσι ώστε :

 • Οι συμμετέχοντες/ουσες να μπορούν να οργανώσουν αλλά και να συνδέσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές εφαρμογές της Εργοθεραπείας με την Παιδαγωγική Θεάτρου
 • Να μπορούν να αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της μεθόδου του θεατρικού παιχνιδιού στις ατομικές ή ομαδικές τους συνεδρίες σε σχέση με:
  • Αξιολογητική Διαδικασία
  • Θέσπιση Στόχων
  • Παρέμβαση
 • Να μπορούν να διαμορφώσουν το χώρο της θεραπείας σε ‘τόπο’ 
 • Να μπορούν να δομήσουν ένα θεραπευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην έννοια του θεώμαι (θέατρο) και δρω (παιχνίδι)
 • Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της συστημικής σκέψης 
 • Να μπορούν να διαμορφώσουν συμπεριληπτικές ομάδες θεατρικού παιχνιδιού (θεραπευτικές ή μη) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Διάρκεια : 60 ώρες
 • ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ (2 Σάββατα κάθε μήνα)
 • ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Σάββατο 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
 • ΩΡΑ: 16:30-19:30
 • Διαθέσιμες Θέσεις : έως 15 άτομα/δια ζώσης παρακολούθηση
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης : Μετά το τέλος του προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναγράφονται οι ώρες (60 ώρες) και οι θεματικές που αναπτύχθηκαν.
 • Υλικό : Μετά από κάθε συνάντηση, θα δίνεται υλικό σχετικό με τη θεματική στους/στις συμμετέχοντες/ουσες προς περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση στην τάξη
 • Σε ποιους/ες απευθύνεται : Το ετήσιο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις επαγγελματίες εργοθεραπευτές/ριες που εργάζονται σε κέντρα ειδικών θεραπειών, σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία, κλινικές, ψυχιατρικές δομές, ιδιωτικά αλλά και σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες των σχολών εκπαίδευσης της εργοθεραπευτικής πρακτικής.
 • ΚΟΣΤΟΣ: Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 580 ευρώ το οποίο καταβάλλεται ως εξής: Προκαταβολή/κράτηση θέσης (μέχρι 30 Σεπτεμβρίου) 80 ευρώ + 10 μήνες (Οκτώβριος 2022-Ιούλιος 2023) από 50 ευρώ.

** Όλο το ετήσιο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω της μεθόδου του θεατρικού παιχνιδιού (βιωματικά).

Σχεδιασμός-υλοποίηση προγράμματος: Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Εργοθεραπευτής MSc

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα δίνει μόρια για πρόσληψη σε ΙΕΚ και ΣΔΕ για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές.

_______________________________________________________________________

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ/ δια ζώσης με παράλληλη διαδικτυακή παρακολούθηση

Το πρόγραμμα «Διαχείριση παιδιών και Εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Γενική Προσχολική και Σχολική Τάξη» έχει ως βασικό στόχο την εμπλοκή των συμμετεχόντων/ουσών σε πρακτικές εφαρμογές των τεχνικών και των μεθόδων που θα διδάσκονται (βιωματική προσέγγιση) ώστε στο τέλος της εκπαίδευσης να έχει  δημιουργηθεί ένας προσωπικός πολυπρισματικός χάρτης γνώσεων, θεωριών αλλά και ενεργειών που θα μπορούν να χρησιμοποιούν στην κλινική πρακτική τους.

Η δομή του προγράμματος αυτού εμπεριέχει 9 εξάωρους κύκλους και ο/η κάθε συμμετέχοντας/ουσα μπορεί να μετέχει σε όποιον από αυτούς επιθυμεί.

Κύκλος 1– ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Διαχείριση Παιδιών κι Εφήβων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Γενική προσχολική και σχολική Τάξη

Με βασικό άξονα τη Συστημική Σκέψη αλλά και τις έννοιες ‘Αναπηρία-Αρτιμέλεια’ ως κοινωνικά κατασκευάσματα, στον κύκλο αυτό θα προσεγγιστούν:

 • Διαγνωστικές κατηγορίες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (διαγνωστικά κριτήρια, κλινική εικόνα, θεραπευτικές μέθοδοι)
  • Αυτισμός
  • ΔΕΠ-Υ
  • Ψυχικές Διαταραχές
  • Κινητικές Βλάβες
  • Νοητική Αδυναμία
  • Σύνδρομα
 • Νομοθετικό Πλαίσιο περί της ενταξιακής πολιτικής και η Έννοια της Συμπερίληψης
 • Εισαγωγή και πρακτική εφαρμογή σε μεθόδους και τεχνικές όπως η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, ο Συμπεριφορισμός, το PECS και το TEACCH
 • Διαχείριση Κρίσεων στη γενική τάξη και η συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης
 • Αναπτυξιακά Ορόσημα (αναπτυξιακοί πίνακες)
 • Εξατομικευμένη Παρέμβαση και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Αισθητηριακά Συστήματα (έννοιες όπως Ιδιοδεκτικότητα, Αιθουσαίο, Αυτορύθμιση)
 • Παιχνίδι (αξία, αναπτυξιακά στάδια, παιγνιοθεραπεία) για την κατανόηση γνωστικών, κινητικών, νευρομυοσκελετικών, νοητικών και κοινωνικο-συναισθηματικών σωματικών λειτουργιών

Κύκλος 2– ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στην Προσχολική και Σχολική Τάξη – Η Παρέμβαση του/της Παιδαγωγού στη Γενική Τάξη

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι ένας συχνά χρησιμοποιούμενος που έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και μελέτης πολλών επαγγελματικών κλάδων. Στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση του όρου αυτού καθώς ολοένα και περισσότεροι μαθητές με αυτισμό εισάγονται στις σχολικές τάξεις της γενικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παρά την τεχνογνωσία και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, παρατηρείται μια αδυναμία αντιμετώπισης και διαχείρισης από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία.

Στον Κύκλο αυτό θα συζητηθούν:

 • Ορισμός, Κλινικά Χαρακτηριστικά και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος
 • Η έννοια του παιχνιδιού στα παιδιά προσχολικής και σχολικής αγωγής με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
 • Οι διαταραχές της αισθητηριακής επεξεργασίας
 • Η Παρέμβαση του/της παιδαγωγού στο χώρο, στην ομάδα και στο παιδί
 • Προτάσεις και Συμβουλές βασισμένες σε μεθόδους παρέμβασης όπως η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Συμπεριφορισμός) κ.α.

Κύκλος 3 -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα – Η Παρέμβαση του/της Παιδαγωγού στη Γενική Τάξη

Στον Κύκλο αυτή θα συζητηθούν:

 • Τύποι Διαταραχής Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας και κλινικά χαρακτηριστικά στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία
 • Η έννοια του Παρορμητισμού ως σωματική λειτουργία και συμπεριφορά
 • Η έννοια της Διάσπασης Προσοχής ως σωματική λειτουργία και συμπεριφορά
 • Αναπτυξιακά Ορόσημα στη διαδικασία του Παιχνιδιού και σύνδεση με τα κλινικά χαρακτηριστικά ΔΕΠΥ 
 • Δυσκολίες στην Προσχολική και Σχολική Τάξη και σύνδεση με  την Κοινωνική Αλληλεπίδραση του παιδιού
 • Η Παρέμβαση του/της παιδαγωγού στο χώρο, στην ομάδα και  στο παιδί
 • Προτάσεις και Συμβουλές βασισμένες σε συγκεκριμένες μεθόδους παρέμβασης 

Κύκλος 4 -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Γραφοκινητική Ανάπτυξη: Η παρέμβαση του/της Εκπαιδευτικού στην Τάξη και στο Σπίτι

Η ικανότητα της γραφής αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία που σχετίζεται με την ανάπτυξη του παιδιού σε διάφορους τομείς. Στο ελληνικό σχολείο, ωστόσο, η γραφή είναι μέρος ενός νοησιαρχικού μοντέλου που αντιλαμβάνεται το παιδί ως μαθητή/ρια – λήπτη γνώσης. Ωστόσο, η ίδια η ανάπτυξη του παιδιού θα έπρεπε να είναι ο πομπός γνώσης όλων των εκπαιδευτικών και θεραπευτών που εργάζονται στον τομέα της παιδαγωγικής. Με βασική αρχή τις ήδη κεκτημένες γνώσεις και τη δυνατότητα του παιδιού να φτάσει λίγο παραπάνω (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης κατά Vygotsky), το έργο της γραφής δεν θα έπρεπε να διαφέρει.

Στον κύκλος αυτό θα προσεγγιστούν:

 • Σωματικές Λειτουργίες και Δεξιότητες που απαιτούνται για τη γραφή
 • Αξιολόγηση – Παρέμβαση
 • Το συνεχές προγραφή και γραφή
 • Κοινωνική και Πολιτισμική Επιρροή
 • Από τη Θεωρία στην Πράξη (Εκπαιδευτικό Σύστημα)
 • Αξιολογητικά Τεστ
 • Η έννοια και το αντίκτυπο της Εργασίας για το σπίτι (Homework)
 • Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στο Γραπτό Λόγο
 • Κακογραφία

Κύκλος 5– ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Αισθητηριακή Ανάπτυξη Παιδιών – Διαμορφώνοντας Αισθητηριακά Περιβάλλοντα μέσα στην Τάξη

Το Αισθητήριο Παιχνίδι είναι όλες εκείνες οι δραστηριότητες που αξιοποιούν τα αισθητηριακά συστήματα με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να μάθουν και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Παρέχοντας ένα κράμα πολυαισθητηριακών παιχνιδιών όπου τα παιδιά εξερευνούν, αλληλεπιδρούν και (ανα)γνωρίζουν υλικά και καταστάσεις, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του εγκεφάλου καθώς δίνεται η δυνατότητα στους νευρώνες να κάνουν συνδέσεις και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της διαδικασίας της μάθησης με ένα φυσικό τρόπο. 

Ακολουθώντας τα στεγανά της βιβλιογραφικά αναφερόμενης ως ‘τυπική ανάπτυξη’, το αισθητηριακό παιχνίδι είναι η αρχή αλλά και η θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων και σωματικών λειτουργιών ενός/μίας ανθρώπου (αισθητηριακά, κινητικά, γνωστικά, κοινωνικά). Οι αισθητηριακές εμπειρίες που μπορούν να προσφερθούν είναι αποτέλεσμα μίας οργάνωσης τόσο της δικής μας παρέμβασης όσο και της δόμησης του χώρου της τάξης. 

Στον κύκλο αυτό θα προσεγγιστούν:

 • Αισθητηριακά Συστήματα (όπως απτικό, ακουστικό, οπτικό, αιθουσαίο και ιδιοδεκτικό)
 • Συσχέτιση Αναπτυξιακής Ηλικίας με Αισθητηριακά Συστήματα
 • Καθρεπτικοί Νευρώνες και η Αίσθηση των Πέντε Αισθήσεων
 • Δόμηση του Χώρου της Τάξης ως Τόπος Παροχής Αισθητηριακών Εμπειριών

Η οργάνωση του χώρου μίας τάξης που βασίζεται στις αρχές της αισθητηριακής ολοκλήρωσης, μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να προαχθεί η εμπλοκή των παιδιών σε όλα τα καθημερινά έργα και δραστηριότητες του σχολείου, η έκφραση, η ανακαλυπτική μάθηση και η απελευθερωτική διαδικασία της σκέψης με την ενίσχυση της περιέργειας. 

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου μία συμπεριληπτική τάξη αποτελείται από πολλαπλές ετερότητες (όπως παιδιά με ΔΕΠΥ, Αυτισμό κτλ), ο χώρος αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της παιδαγωγικής μας παρέμβασης

Κύκλος 6 και Κύκλος 7– ΜΑΡΤΙΟΣ + ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Η τέχνη ως θεραπευτικό και εκπαιδευτικό εργαλείο – Ο Παιδαγωγός ως Καλλιτέχνης

Ο κύκλος αυτός έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στη συσχέτιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με τη θεραπευτική και εκπαιδευτική αξία των τεχνών. Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, θα προσεγγιστούν:

 • Θεατρικό Παιχνίδι 
 • Συμπεριφορικό Δράμα
 • Μουσικοκινητική
 • Εικαστικά / Γλυπτική
 • Χορός 
 • Κουκλοθέατρο

Κύκλος 8 ΜΑΙΟΣ 2023

Γράφοντας μια αξιολόγηση. Η επικοινωνία θεραπευτή και παιδαγωγού

Η διαδικασία της αξιολόγησης ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία δύσκολη και συνάμα απαιτητική προσπάθεια συλλογής πληροφοριών τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει και ζει. Αξιοποιώντας μία μεγάλη ποικιλία τεχνικών και εργαλείων όπως η παρατήρηση, η συλλογή πληροφοριών μέσα από το ήδη υπάρχων ιστορικό ή τη συνέντευξη, η χρήση σταθμισμένων ή μη αξιολογητικών τεστ καθώς και η προσωπική αλληλεπίδραση με τον/την χρήστη/τρια της υπηρεσίας, εμείς οι θεραπευτές/εκπαιδευτές καλούμαστε καθημερινά να αποτυπώσουμε στο χαρτί τα ευρήματα και τις υποθέσεις μας.

Τι γίνεται, όμως, όταν αυτή η αξιολόγηση αποστέλλεται στο σχολείο;

Πώς μπορεί ο/η παιδαγωγός να τη διαβάσει και να την αξιοποιήσει;

Πώς οι παιδαγωγοί μπορούν να ζητήσουν μία αξιολόγηση για το παιδί;

Πώς συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι;

Στον κύκλο αυτό θα συζητηθούν:

 • Μέρος 1 / Θεωρία και Πράξη

Θεωρητικές αρχές και στάδια της αξιολόγησης
Η κλινική παρατήρηση και η χρήση των αξιολογητικών εργαλείων
Γράφοντας μία θεραπευτική αξιολόγηση

 • Μέρος 2 / Η Συνεργασία

Η αξιοποίηση της γραπτής αξιολόγησης από τον/την παιδαγωγό
Γράφοντας μία παιδαγωγική αξιολόγηση
Η συνεργασία του/της παιδαγωγού με το κέντρο ειδικών θεραπειών

 • Μέρος 3 – Η Αποδόμηση

Αποδομώντας τη διαδικασία της γραπτής αξιολόγησης
Διαβάζοντας και Αξιολογώντας ήδη υπάρχουσες αξιολογήσεις
Ποιον αξιολογεί τελικά μία αξιολόγηση; Αυτόν που περιγράφει ή αυτόν που τη γράφει;

Κύκλος 9 ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που φοιτούν στη Γενική Τάξη

Η Επαφή με τους γονείς αποτελεί αναπόσπαστο και αναγκαίο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Στον αυτόν τον, τελευταίο, κύκλο θα προσεγγιστούν:

 • Βασικές Αρχές και Αξιώματα Επικοινωνίας
 • Η Συμβουλευτική ως Καθοδήγηση και η Συμβουλευτική ως Θεραπεία
 • Τι είναι Πρόβλημα;
 • Υπερβολικές Απαιτήσεις – ποιος τις έχει και σε ποιον τις εκφράζει;

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Διάρκεια : 9 συναντήσεις των 6 ωρών
 • ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ (1 ΚΥΡΙΑΚΗ κάθε μήνα)
 • ΩΡΑ: 16:30-19:30
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης : Μετά το τέλος του προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναγράφονται οι ώρες (60 ώρες) και οι θεματικές που αναπτύχθηκαν.
 • Υλικό : Μετά από κάθε συνάντηση, θα δίνεται υλικό σχετικό με τη θεματική στους/στις συμμετέχοντες/ουσες προς περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση στην τάξη
 • Σε ποιους/ες απευθύνεται : σε παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, γονείς, φοιτητές και φοιτήτριες παιδαγωγικών ή και παραϊατρικών σχολών αλλά και όσους/ες ασχολούνται με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία.
 • Κόστος: Το κόστος ανέρχεται στα 360 ευρώ (προκαταβολή 60 ευρώ + 9 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 40 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ.

** Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ενισχύοντας τόσο τη θεωρητική κατάρτιση και τη μελέτη περιστατικών όσο την πρακτική εφαρμογή και τη βιωματική μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικών μεθόδων.

** Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δηλώσει συμμετοχή για όλο τον κύκλο 9 συναντήσεων, σε περίπτωση απουσίας σε κάποια συνάντηση η δόση καταβάλλεται κανονικά.

Εισηγητές προγράμματος: Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης, Εργοθεραπευτής MSc, Γιώργος Παραδείσης, ψυχολόγος-συστημικός ψυχοθεραπευτής MSc, Κατερίνα Ανωγιαννάκη, παιδαγωγός MSc, Υπ. Δρ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής