“Αλλάζοντας τον χώρο-αλλάζοντας τις σχέσεις” Πρόγραμμα 3 εκπαιδευτικών συναντήσεων για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς

PNG image-4B8524CEB97B-1.png

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο, σχεδίασε και πραγματοποιεί στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς  ένα πρόγραμμα 3 τρίωρων συναντήσεων που αφορά την παιδαγωγική ομάδα του σχολείου με στόχο την συμβουλευτική στήριξη της ομάδας επάνω σε θέματα:

  1. επανασχεδιασμού των βρεφικών-νηπιακών τμημάτων
  2. σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος για τα βρεφικά τμήματα μέσω της διερευνητικής/ανακαλυπτικής μάθησης
  3. συμβουλευτική παιδαγωγικής ομάδας με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας

Το πρόγραμμα 3 συναντήσεων εφαρμόζεται στον χώρο του βρεφικού- παιδικού σταθμού από την παιδαγωγό προσχολικής εκπαίδευσης- εμψυχώτρια παιδαγωγικής θεάτρου Κατερίνα Ανωγιαννάκη και τον ψυχολόγο- συστημικό ψυχοθεραπευτή Γιώργο Παραδείση σε μια προσπάθεια διεπιστημονικής παρέμβασης και ανάπτυξη πρακτικών που συνδυάζουν την παιδαγωγική και την ψυχολογία στον χώρο του βρεφικού-παιδικού σταθμού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

-Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης του προγράμματος και μέσω συνεδριών skype κατόπιν συνεννόησης για βρεφικούς σταθμούς που θα ήθελαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά βρίσκονται εκτός Αθηνών. 

-Υπάρχει η δυνανατότητα εφαρμογής του προγράμματος σε μια ημέρα με παρακολούθηση διάρκειας 10:00-18:00 κατόπιν συνεννόησης. 

Περιγραφή συναντήσεων:

1η συνάντηση: Συνάντηση παιδαγωγικής ομάδας. Καταγραφή δυσκολιών διαχείρισης ομάδας, προσωπικών δυσκολιών παιδαγωγών. Σκέψεις για επανασχεδιαμό τάξεων και λειτουργίας ομάδων κλπ. Προτάσεις για επανασχεδιασμό τάξεων βρεφών και νηπίων ανάλογα με τις ανάγκες του παιδικού σταθμού (μεγαλύτερη εισαγωγή βρεφών λόγω νομοθεσίας περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ανάγκη για επανασχεδιασμό παιδαγωγικής προσέγγισης)

2η συνάντηση: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν βρέφη και νήπια επάνω στη θεωρία της ανακαλυπικής μάθησης με κύριο οδηγό την Τέχνη. Σχέση ΄χώρου και πλαισίου μάθησης με τις εκπαιδευτικές δράσεις που επανασχεδιάζονται. 

3η συνάντηση: Συντονισμός παιδαγωγικής ομάδας με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν τυχόν παρουσιαστεί τόσο ανάμεσα στα μέλη της όσο και στις σχέσεις γονιών-παιδαγωγών-παιδιών. Αναζήτηση επίλυσης προβλημάτων και σχεδιασμός πρακτικών επικοινωνίας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

-Το πρόγραμμα 3 συναντήσεων μπορεί να εφαρμοστεί την περίοδο ΙΟΥΝΙΟΣ 2020-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 και για την πραγματοποίησή του οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να στείλουν μήνυμα στο teamrodakino@gmail.com γράφοντας:

  1. Τον ΦΟΡΕΑ που κάνει το αίτημα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο. 
  2. Τον αριθμό των ατόμων της παιδαγωγικής ομάδας
  3. Την χρονική στιγμή που θα επιθυμούσαν να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. 

ΚΟΣΤΟΣ: Το κόστος και για τις 3 τρίωρες συναντήσεις ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Για την πραγματοποίηση του προγράμματος χρειάζεται η καταβολή του 50% στην πρώτη συνάντηση.