ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 8 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Διαδικτυακή ή δια ζώσης παρακολούθηση

Ομάδα Συμβουλευτικής στήριξης παιδαγωγών 8 συναντήσεων 

Διαδικτυακή ή δια ζώσης παρακολούθηση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2022 

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο και η παιδαγωγός Κατερίνα Ανωγιαννάκη ανακοινώνει την έναρξη ομάδας συμβουλευτικής στήριξης παιδαγωγών διάρκειας 8 δίωρων συναντήσεων. Η ομάδα στοχεύει στη συμβουλευτική στήριξη παιδαγωγών στον επαγγελματικό τους ρόλο μέσα στην σχολική τάξη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τον όρο “ομάδα συμβουλευτικής στήριξης παιδαγωγών” αναφερόμαστε στη συμβουλευτική στήριξη μιας ομάδας επαγγελματιών παιδαγωγών, η οποία συγκροτείται με στόχο την προσωπική ανάπτυξη του επαγγελματία και την διαχείριση θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητά του στο χώρο εργασίας του. 

Τα άτομα που απαρτίζουν μια ομάδα συμβουλευτικής στήριξης παιδαγωγών μπορεί να είναι: 

α) είτε εργαζόμενοι επαγγελματίες που θα ήθελα να εξελίξουν την παιδαγωγική τους προσέγγιση και να αντιμετωπίσουν την παιδαγωγική επιστήμη με μια άλλη οπτική, 

β) είτε φοιτητές παιδαγωγικών επιστημών ή πρόσφατα απόφοιτοι παιδαγωγοί που επιθυμούν να έρθουν σε μια πιο άμεση επαφή με το επαγγελματικό κομμάτι της επιστήμης τους, μέσα από την συνεύρεση τους με άλλα άτομα του ίδιο επαγγέλματος. 

Οι συμμετέχοντες σε μια ομάδα συμβουλευτικής στήριξης έχουν κοινό στόχο την ανεύρεση λύσεων σε θέματα που αφορούν: 

  1. το ρόλο τους ως επαγγελματία στη διαχείριση των ομάδων των παιδιών μέσα σε μια σχολική τάξη
  2. στις σχέσεις τους με τους υπόλοιπους συναδέλφους παιδαγωγούς
  3. στην αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την επικοινωνία τους με τις οικογένειες των παιδιών
  4. στην ανεύρεση λύσεων με στόχο την αλλαγή της παιδαγωγικής τους προσέγγισης. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: Η ομάδα συμβουλευτικής στήριξης παιδαγωγών συναντιέται μια φορά 1 φορά κάθε δεκαπέντε ημέρες η διάρκεια της συνάντησης είναι 2 ώρες. 

ΚΟΣΤΟΣ: Το κόστος για την συμμετοχή στην ομάδα συμβουλευτικής στήριξης παιδαγωγών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 200 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε 4 δόσεις των 50 ευρώ το μήνα (Φεβρουάριος/Μάρτιος/Απρίλιος/Μάιος)

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: Παρασκευή, 19:00-21:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 6/5, 13/5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Με αποστολή μειλ στο teamrodakino@gmail.com μέχρι τις 30 Ιανουαρίου γράφοντας ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ, όνομα, επίθετο και την ιδιότητα σας. 

Υπεύθυνη ομάδας: Κατερίνα Ανωγιαννάκη, παιδαγωγός MS, Υπ.Δρ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

Περισσότερα για την συντονίστρια μπορείτε να δείτε στο www.teamrodakino.com