Κατερίνα Τούρλα

Η Κατερίνα Τούρλα είναι απόφοιτη του τμήματος “Αγωγής και Φροντίδας στη Πρώιμη Παιδική Ηλικία” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης τεσσάρων εξαμήνων για την ειδικότητα “Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες” σε ιδιωτικό Ι.Ι.Ε.Κ. 

Ολοκλήρωσε το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην “Παιδαγωγική μέσω Τέχνης, Εμψύχωση ομάδας – Συστημική προσέγγιση” του εργαστηρίου Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής “Ροδάκινο” και στη συνέχεια ξεκίνησε τη φοίτησή της στη τετραετή εκπαίδευση στη “Συστημική Ψυχολογία και Συμβουλευτική” του εργαστηρίου Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής “Ροδάκινο”.

Είναι υπεύθυνη για τις δράσεις του Εργαστηρίου σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.