Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δια ζώσης ή διαδικτυακή παρακολούθηση

3 κύκλοι συναντήσεων

Η Συστημική παιδαγωγική και η εφαρμογή της στον παιδικό σταθμό και το σχολείο 

3 κύκλοι συναντήσεων (σύνολο 70 ωρών θεωρίας και μελέτης) 

Φεβρουάριος- Ιούνιος 2022 

Δια ζώσης ή διαδικτυακή παρακολούθηση

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο, η παιδαγωγός Κατερίνα Ανωγιαννάκη και ο ψυχολόγος-συστημικός ψυχοθεραπευτής Γιώργος Παραδείσης ανακοινώνουν την έναρξη κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα: Συστημική παιδαγωγική και η εφαρμογή της στον παιδικό σταθμό και το σχολείο 

Στόχος των σεμιναρίων είναι η επαφή των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη Συστημική θεωρία και την αναζήτησή μεθόδων και τεχνικών που μπορούν να εφαρμοστούν στη τάξη και την ομάδα των παιδιών κάτω από την συστημική οπτική. 

Η θεματική χωρίζεται σε 3 κύκλους συναντήσεων. Στον Α’ κύκλο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της θεωρίας συστημάτων και η τοποθέτηση των αρχών της στο σχολικό περιβάλλον, στον Β’ κύκλο αναλύονται επιμέρους στοιχεία της θεωρίας τοποθετημένα στην καθημερινή διαχείριση των εμπλεκόμενων μερών ενός σχολικού συστήματος (παιδιά, γονείς, χώρος, επικοινωνία) ενώ στο Γ μέρος παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας σε θέματα καθημερινού εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διαχείρισης προβλημάτων που προκύπτουν στις ομάδες. 

Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει δια ζώσης στο Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για παράλληλη διαδικτυακή παρακολούθηση για άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει πρόσβαση σε κάμερα και μικρόφωνο, μιας και η εκπαίδευση γίνεται μέσα από ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση σε μικρές ομάδες, εκτός του θεωρητικού πλαισίου που παρουσιάζεται από τους εισηγητές. 

Κόστος: Το κόστος για την παρακολούθηση και των 3 κύκλων σεμιναρίων είναι 350 ευρώ (50 ευρώ προκαταβολή και 5 δόσεις των 60 ευρώ τους μήνες Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2022. 

Βεβαίωση παρακολούθησης: Στο τέλος και των 3 κύκλων δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης με το σύνολο των ωρών και των θεματικών που αναπτύχθηκαν, ενώ στο τέλος κάθε συνάντησης στέλνεται ηλεκτρονικά υλικό στους συμμετέχοντες(άρθρα κλπ)  για βαθύτερη μελέτη του αντικειμένου. 

Η βεβαίωση παρακολούθησης μετράει για πρόσληψη στον ΑΣΕΠ και ΙΕΚ (70 ώρες) 

Ποιους αφορά: Το σεμινάριο αφορά παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, νηπιαγωγούς, ψυχολόγους με ή χωρίς συστημική εκπαίδευση, κοινωνικούς λειτουργούς, σύμβουλους ψυχικής υγείας,  εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φοιτητές ανθρωπιστικών σχολών και όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του “συστημικού σκέπτεσθαι” στο σχολικό περιβάλλον. 

Έναρξη: Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022 

Εγγραφές: Οι εγγραφές πραγματοποιούνται με αποστολή μειλ στο teamrodakino@gmail.com μέχρι τις 30 Ιανουαρίου, γράφοντας τα στοιχεία σας (όνομα. επίθετο) και την ιδιότητα σας. 

Ημέρες και ώρες μαθημάτων: 

Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Φεβρουαρίου: 17:00-21:00 (8 ώρες) 

Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Μαρτίου: 17:00-21:00 (8 ώρες) 

Κυριακή 10 Απριλίου, 10:00-13:00 και Σάββατο 16 Απριλίου: 17:00-21:00 (7 ώρες) 

Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Μαίου: 17:00-21:00 (8 ώρες) 

Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιουνίου: 17:00-21:00 (8 ώρες) 

Μελέτη βιβλιογραφίας ενδιάμεσα των συναντήσεων: 31 ώρες 

Σύνολο ωρών εκπαίδευσης: 70 ώρες

α κύκλος: Φεβρουάριος-Μάρτιος 2022

 1. Βασικές αρχές της θεωρίας συστημάτων
 2. Το σχολείο ως σύστημα. Λειτουργία και ρόλοι. 
 3. Το παιδί και η αφήγηση για αυτό από τη μεριά της οικογένειας και του σχολείου. 
 4. Κατασκευάζοντας πραγματικότητες στον χώρο του σχολείου. Η πολλαπλές οπτικές 

β κύκλος Απρίλιος 2022

 1. Πλαίσιο. Αναδύοντας ανάγκες για το άτομο και την ομάδα μέσα από τον χώρο. 
 2. Ρόλος. Παιδαγωγός-γονείς-παιδί στα πλαίσια μια συστημικής προσέγγισης
 3. Επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον. Παραδείγματα επικοινωνίας. 
 4. Σχέσεις και δυναμικές στην ομάδα. Μια συνεργατική προσέγγιση. 

γ κύκλος Μάιος-Ιούνιος 2022

 1. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και κονστρουκτιβιστική εκπαίδευση. Θεωρητικό πλαίσιο και παραδείγματα. 
 2. Προβλήματα και  συστημική αντιμετώπιση στο σχολικό περιβάλλον/Παραδείγματα-μελέτη περίπτωσης
 3. Αναδυόμενη παιδαγωγική και ο ρόλος του παιδαγωγού/Παραδείγματα-εφαρμογές 
 4. Κοινωνική παρέμβαση και ο ρόλος του γονιού στο σχολικό περιβάλλον. 

Περισσότερα για τους εισηγητές και το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο μπορείτε να δείτε στο www.teamrodakino.com