Εργοθεραπεία σε ένα Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

Ετήσια Εκπαιδευτική Ομαδική Εποπτείας

Η έννοια της εκπαιδευτικής εποπτείας ορίζεται ως μια διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα άτομα συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια δημιουργίας, προώθησης, ανάπτυξης, διατήρησης αλλά και αξιολόγησης ενός επιπέδου απόδοσης μίας επαγγελματικής ταυτότητας. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ανάπτυξη των επαγγελματιών εργοθεραπείας καθώς και η σύνθεση των θεωρητικών γνώσεων με την πρακτική κλινική. 

Η ετήσια, αυτή, ομαδική εποπτεία θα επικεντρωθεί στην εργοθεραπευτική διαδικασία που ακολουθείται σε ένα κέντρο ειδικών θεραπειών για παιδιά κι έφηβους. Θα χωριστεί σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Πυλώνας 1 / Εργοθεραπεία και Βασικές Αρχές

 • Ιατροκεντρικό VS Κοινωνικό Μοντέλο κατανόησης της Αναπηρίας – Εισαγωγή στο Οικοσυστημικό Μοντέλο
 • Evidence-Based Practice and Practice Based Evidence
 • Community Based and Community Centred Practice
 • Κοινωνικός Μετασχηματικός Έργου
 • Εργοκεντρική Πρακτική σε ένα Κέντρο Ειδικών Θεραπειών

 Πυλώνας 2 / Η Εργοθεραπευτική Διαδικασία

 • Διερεύνηση των Διαδικασιών Αξιολόγησης και Χρήση Εργαλείων Αξιολόγησης
 • Δημιουργώντας Δεξαμενές Υποθέσεων 
 • Η Πρώτη Αξιολόγηση και η Θέσπιση Στόχων 
 • Η Δημιουργία Θεραπευτικού Προγράμματος
 • Σύνταξη Εκθέσεων – Αναφορών
 • Η Παρέμβαση ως Συν – Εκπαίδευση 
 • Το Κλείσιμο της Θεραπείας 
 • Η Επικοινωνία με Γονείς και η Διασύνδεση με Σχολείο κι άλλους φορείς 
 • Διεπιστημονική και Πολυεπιστημονική Ομάδα – Η φωνή της εργοθεραπείας και η διασύνδεσή της με τις άλλες ειδικότητες
 • Διαχείριση Επαγγελματικών και Προσωπικών Ζητημάτων που άπτονται στο ρόλο του Εργαζομένου/ης
 • Οργάνωση και Διαχείριση Υλικού, Χώρου και Χρόνου 

Πυλώνας 3 / Παιδιά κι Έφηβοι 

 • Αναπτυξιακά Ορόσημα, Αναπτυξιακή-Χρονολογική Ηλικία και Κοινωνικά Κατασκευάσματα
 • Bottom Up and Top Down
 • Επικοινωνιακά Μοτίβα 
 • Εισαγωγή στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και στις Διαταραχές Αισθητηριακής Επεξεργασίας 
 • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και Νευροποικιλότητα
 • Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα  
 • Δυσπραξία – Αναπτυξιακή Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού 
 • Γραφοκινητικά Ζητήματα 
 • Προβληματικές Συμπεριφορές στο Σχολείο 
 • Διαζύγιο Γονέων 
 • Ταυτότητα Φύλου 

Παρακολούθηση Προγράμματος : 2 Κυριακές το μήνα (3 ώρες ανά συνάντηση). Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα για δύο ατομικές εποπτείες κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η παρακολούθηση μπορεί να είναι είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως σε περίπτωση μόνιμης κατοικίας εκτός Αθηνών.

Ώρες: 18:00 – 21:00

Υλικό : Μετά από κάθε συνάντηση θα δίνεται επιπλέον υλικό για περαιτέρω χρήση και μελέτη. 

Βεβαίωση Παρακολούθησης : Μετά το τέλος του προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναγράφονται οι ώρες εποπτείας και οι θεματικές που αναπτύχθηκαν.  

Σε ποιους/ες απευθύνεται : Το ετήσιο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους για την εργοθεραπευτική πρακτική σε κέντρα ειδικών θεραπειών για παιδιά κι έφηβους.

Κόστος: Εγγραφή/Κατοχύρωση Θέσης: 80 ευρώ + 8 δόσεις των 60 ευρώ ανά μήνα (Οκτώβριος-Μάιος)

Ημερομηνίες: Θα ανακοινωθούν μέχρι τέλος Μαΐου

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Με αποστολή μειλ στο atelierodakino@gmail.com γράφοντας τα στοιχεία σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.