Εκπαίδευση Επαγγελματιών

Cold

Η επιστημονική ομάδα του Ροδάκινο πραγματοποιεί  δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης τα οποία προκηρύσσονται κάθε εκπαιδευτική χρονιά:

Τετραετής εκπαίδευση στην Συστημική Ψυχολογία και Συμβουλευτική

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν, να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τη Θεωρία Συστημάτων και τις προεκτάσεις της στον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι ώστε στο τέλος της τετραετούς φοίτησης να έχουν τόσο τις απαραίτητες γνώσεις, όσο και τις αναδυόμενες (από την μέχρι στιγμής υπάρχουσα βιβλιογραφία) απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους ως Συστημικοί Θεραπευτές ή Σύμβουλοι οι οποίοι θα μπορούν να δουλέψουν με άτομα, ζευγάρια και οικογένειες.

Περισσότερες πληροφορίες για την Τετραετή εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχολογία και Συμβουλευτική και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδω

Διετής εκπαίδευση στην Παιδαγωγική μέσω Τέχνης. Εμψύχωση ομάδας.Συστημική προσέγγιση

Το πρόγραμμα έχει αντικείμενο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην προσέγγιση της Παιδαγωγικής μέσα από το Θεατρικό Παιχνίδι και την Εμψύχωση, τα Εικαστικά και την Γλυπτική, τη Λογοτεχνία (παιδική/ενηλίκων) το Θέατρο και την Αρχιτεκτονική και συνδυασμός αυτών για την εφαρμογή τους με ομάδες παιδιών και ενηλίκων.

Περισσότερες πληροφορίες για την Διετή εκπαίδευση στη Παιδαγωγική μέσω Τέχνης και τις προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ 

Πέρα από τα προγράμματα μακρόχρονης εκπαίδευσης και ειδίκευσης, το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής σχεδιάζει και πραγματοποιεί Ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και παιδαγωγούς. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021- ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- Διαδικτυακή ή παράλληλη δια ζώσης παρακολούθηση

Ετήσια Εκπαίδευση 80 ωρών με θέμα: “Η απώλεια και ο θάνατος στην προσχολική ηλικία” 

ΕΝΑΡΞΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, 18:00-22:00

Το πρόγραμμα έχει στόχο την γνωριμία των συμμετεχόντων με μεθόδου και τεχνικές που θα βοηθήσουν τον επαγγελματία παιδαγωγό/ψυχολόγο/κοινωνικό λειτουργό που ασχολείται με παιδιά προσχολικής ηλικίας (μέχρι 6 ετών) να εξοικειωθεί με την έννοια της απώλειας και του θανάτου και να μπορέσει να εισάγει σχετικές έννοιες στην ομάδα του.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ετήσια Εκπαίδευση μπορείτε να δείτε εδώ

Ετήσια Εκπαίδευση 80 ωρών στη Διαχείριση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Γενική τάξη, στην προσχολική και σχολική ηλικία

ΕΝΑΡΞΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, 18:00-21;00

Το πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές μεθόδους και εκπαιδευτικές/θεραπευτικές τεχνικές, οι οποίες θα πηγάζουν από παραδείγματα περιστατικών και προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών. 

Στόχος του προγράμματος είναι η πρακτική εφαρμογή των τεχνικών που θα διδάσκονται και η διαρκής επανατροφοδότηση της ομάδας των συμμετεχόντων/ουσών σε όλη τη διάρκεια των συναντήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ

_________________________________________________________________________________

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2021-2022:

Ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ 160 ωρών

ΕΝΑΡΞΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, 18:00-21:00

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η εμβάθυνση των επαγγελματιών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, συμβούλων ψυχικής υγείας στα στάδια και τις τεχνικές που αφορούν τη ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε εδώ