ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

Διαδικτυακή παρακολούθηση

Αυτισμός και Προσχολική Ηλικία : Η Παρέμβαση του/της Παιδαγωγού στη Γενική Τάξη 

Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι ένας συχνά χρησιμοποιούμενος όρος, που έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και μελέτης πολλών επαγγελματικών κλάδων.
Στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση του όρου αυτού καθώς ολοένα και περισσότεροι μαθητές με αυτισμό εισάγονται στις τάξεις της γενικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παρά την τεχνογνωσία και την κατάρτιση των παιδαγωγών, παρατηρείται μια αδυναμία αντιμετώπισης και διαχείρισης από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα σε μικρότερες ηλικίες όπως αυτή της προσχολικής. 

Στη Συνάντηση αυτή θα συζητηθούν: 

  • Ορισμός, Κλινικά Χαρακτηριστικά της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος 
  • Η έννοια του παιχνιδιού στα παιδιά προσχολικής αγωγής με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 
  • Οι Dιαταραχές της αισθητηριακής επεξεργασίας 
  • Η Παρέμβαση του παιδαγωγού στο χώρο 
  • Η Παρέμβαση του παιδαγωγού στην ομάδα 
  • Η Παρέμβαση του παιδαγωγού στο παιδί 
  • Προτάσεις και Συμβουλές βασισμένες σε μεθόδους παρέμβασης όπως η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (Συμπεριφορισμός) κ.α. 

Θα καταγραφούν συγκεκριμένες τεχνικές παρέμβασεις 

Μετά το πέρας της συνάντησης θα δοθεί υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης

Αφορά : Παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας, Νηπιαγωγούς, Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, Εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης, Εμψυχωτές ομάδων παιδιών προσχολικής ηλικίας, φοιτητές ανάλογων σχολών, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς λειτουργούς και όποιον/α έχει σχετικό ενδιαφέρον

ΚΟΣΤΟΣ: 35 ευρώ.

ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 11:00-16:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Με αποστολή mail στο teamrodakino@gmail.com μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.