ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ή ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής ΡΟΔΑΚΙΝΟ και ο ψυχολόγος-συστημικός θεραπευτής Γιώργος Παραδείσης ανακοινώνουν την έναρξη ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα: ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ διάρκειας 100 ωρών (80 ώρες θεωρία/μελέτη+20 ώρες εποπτεία) 

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να δοθεί θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικά εργαλεία στους επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν τη συστημική θεωρία και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της σε θεραπευτικά πλαίσια.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες θεραπευτές και συμβούλους, ανεξαρτήτως της σχολής στην οποία εκπαιδεύονται ή έχουν εκπαιδευτεί ή φοιτητές ανθρωπιστικών σχολών που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη συστημική οπτική στη θεραπευτική συνεδρία. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέσεις και για δια ζώσης και για παράλληλη διαδικτυακή παρακολούθηση. 

ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18:00-22:00

 • Σε κάθε συνάντηση η ώρα 21:00-22:00 αφιερώνεται για την πραγματοποίηση Εποπτείας σε περιστατικά των συμμετεχόντων. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 14+21/10, 11+25/11, 9+16/12, 13+27/1, 10+24/2, 17+31/3, 21+28/4, 12+26/5, 16+23/6, 7+14/7

ΚΟΣΤΟΣ: 900 ευρώ (100 προκαταβολή +80 ευρώ σε 10 δόσεις (Οκτώβριος 2022-Ιούλιος 2023) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος δίνεται στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης στην οποία αναγράφεται το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης και εποπτείας επάνω στη συγκεκριμένη θεματική. 

ΧΩΡΟΣ: Εργαστήριο Συστημικής Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής Ροδάκινο, Σπ. Δοντά 12-Μακρυγιάννη Αθήνα (στάση μετρό Ακρόπολη) 

Η διαδικτυακή παρακολούθηση γίνεται μέσω της πλατφόρμας zoom. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Με αποστολή e-mail στο  teamrodakino@gmail.com μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 1. Γνωριμία ομάδας. Εισαγωγή στη θεωρία συστημάτων
 2. Εισαγωγή στη θεωρία συστημάτων ΙΙ
 3. Οι διάφορες της συστημικής θεραπείας από άλλες μορφές θεραπείας 
 4. Η συστημική έννοια του συμπτώματος και οι θεραπευτικοί στόχοι
 5. Οι 3 κατηγορίες πελατών σύμφωνα με τη συστημική θεραπεία και ο ρόλος του θεραπευτή
 6. Οι αρχές της ανθρώπινης επικοινωνίας σύμφωνα με τη σχολή του Palo Alto 
 7. Η έννοια της “διατάραξη”ς και πως μπορούμε να την προξενήσουμε 
 8. Από το “Γιατί” στο “Πως”. Ένας διαφορετικός τρόπος να προσεγγίζεις τα προβλήματα
 9. Αναπλαισίωση- εστίαση στο “εδώ και το τώρα” 
 10. Κυκλική ερωτηματοθεσία στη θεραπευτική συνεδρία
 11. Δομική συστημική θεραπεία και οι ρόλοι μέσα στο σύστημα
 12. Παράδοξες και αντιπαράδοξες παρεμβάσεις 
 13. H B’ Κυβερνητική και πως τηρούμε μια στάση περιέργειας στη θεραπευτική διαδικασία
 14. Εξωτερίκευση του συμπτώματος, συνεργατική θεραπεία και άλλες τεχνικές μεταμοντέρνων σχολών
 15. Η βασική δομή μιας θεραπευτικής συνεδρίας από την είσοδο του πελάτη μέχρι το τέλος της θεραπευτικής ώρας
 16. Το γραφείο του θεραπευτή, η πρώτη συνεδρία και οι ιδιαιτερότητες της. 
 17. Οι σημαντικοί άλλοι, πότε τους καλούμε/δεχόμαστε σε συνεδρία και πως τους αντιμετωπίζουμε 
 18. Συστημική αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωματολογιών (κρίσεις πανικού, άγχος, καταθλιπτική συμπτωματολογία κ.λπ) 
 19. Η στάση της “ασέβειας” σε θέματα δεοντολογίας 
 20. Κλείσιμο ομάδας/αναστοχασμός