Από που με βλέπεις;

Εργαστήριο για παιδιά 2-4 ετών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ και ΝΗΠΙΑ- Το ΡΟΔΑΚΙΝΟ πάει…σχολείο!

ΗΛΙΚΙΕΣ: 2-4 ετών

-“Από που με βλέπεις;” 

Το δημιουργικό εργαστήριο με τίτλο “Από που με βλέπεις;” αφορά τις ηλικίες παιδιών 2-4 ετών και πραγματοποιείται στην τάξη του παιδικού σταθμού ή σε άλλο διαθέσιμο χώρο του σχολείου. 

Πρόκειται για μια συνάντηση που στοχεύει στην επαφή των παιδιών με έννοιες που αφορούν τις πολλαπλές οπτικές τόσο σε θέματα που αφορούν το χώρο, όσο και σε ζητήματα που σχετίζονται με την διαφορετική αντίληψη των ανθρώπων για τον κόσμο γύρω μας.

Στο εργαστήριο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να παίξουν και να πειραματιστούν με υλικά διαφορετικής υφής, όγκου και μορφής και μέσα από ένα αισθητηριακό περιβάλλον που διαμορφώνεται να εμβαθύνουν μέσω ενσώματων διεργασιών επάνω στην αντίληψη του εαυτού και του άλλου. Ο σχεδιασμός βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της παιδαγωγικής προσέγγισης των ατελιέ στα σχολεία Reggio Emilia της Ιταλίας και στα πλαίσια της εφαρμογής του ο συντονιστής του εργαστηρίου αυτοσχεδιάζει μαζί με τα παιδιά δημιουργώντας μαζί τους το περιβάλλον παιχνιδιού που εκείνα επιθυμούν ανάλογα με τις ανάγκες όπως αυτές αναδύονται την ημέρα του προγράμματος. 

Υλικά που χρησιμοποιούνται:

-Καθρέφτες

-Ρολά χαρτιού

-Χάρτινες κούτες διαφόρων μεγεθών

-Μεγάλοι σωλήνες πλαστικοί κ.ά

Στο τέλος του εργαστηρίου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα γλυπτό με τη χρήση εύπλαστου υλικού το οποίο και κρατάνε ως αποτέλεσμα της εμπειρίας τους από το πρόγραμμα. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

-Το εργαστήριο μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ομάδα μέχρι 20 παιδιά. 

-Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 60-75 λεπτά, ανάλογα με τις ανάγκες της ηλικιακής ομάδας

-Το κόστος για την εφαρμογή του εργαστηρίου ανέρχεται στο ποσό των 120 ευρώ. 

Επιστημονική επιμέλεια: Κατερίνα Ανωγιαννάκη, παιδαγωγός, MSc Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Κατερίνα Ανωγιαννάκη- Κατερίνα Τούρλα, παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, συντονίστρια ομάδων παιδιών μέσω Τέχνης.

Πληροφορίες-κρατήσεις: Με αποστολή mail στο teamrodakino@gmail.com γράφοντας όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας, αριθμό και ηλικία παιδιών, διεύθυνση παιδικού σταθμού, επιθυμητή ημερομηνία διεξαγωγής ή τηλεφωνικά στο 210-9213959